Certyfikaty

Certyfikat ESC
Zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Certyfikacji zaświadcza się,że Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na podstawie złożonych oświadczeń i przeprowadzonych audytów ma wdrożona dokumentację i zakończony cykl szkoleń z zakresu wymogów Kodeksu pracy i bezpieczeństwa informacji.

Certyfikat Poufności
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli posiada certyfikat który jest potwierdzeniem zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych w placówce. Certyfikat przyznano na podstawie ukończenia serii szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych przez wyłącznego partnera plebiscytu, Unijne Centrum Szkoleń Direct.

Certyfikat ” PLACÓWKA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”
Niniejszy certyfikat jest potwierdzeniem najwyższej jakości spełnianych norm bezpieczeństwa i bezpieczeństwa środowiska pracy. Został wystawiony na podstawie ukończenia serii szkoleń BHP organizowanych w ramach programu „Bezpieczna Firma”. Wyłącznym realizatorem szkoleń w ramach programu Bezpieczna Firma jest Unijne Centrum Szkoleń Direct, oficjalny partner plebiscytu „Placówka dbająca     o bezpieczeństwo”.

Certyfikat StandLab IQS
Laboratorium Analityczne Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli posiada Certyfikat StandLab IQS  potwierdzający uczestnictwo w zintegrowanym programie kontroli jakości.

Certyfikat „Zadowolony Pacjent”
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli posiada Certyfikat „Zadowolony Pacjent” za:

  • Najwyższy standard i jakość świadczonych usług medycznych
  • Szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta
  • Wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce

1 Miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych w 2013r.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli zajął 1 miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych w Kraju w 2013r za osiągnięty wynik finansowy.

Księga Jakości Pracowni Rentgenodiagnostyki
Szpital prowadzi Księgę Jakości Rentgenodiagnostyki, która jest zbiorem dokumentów określających stan aktualny oraz politykę jakości, a także metody jej realizacji przez Kierownika jednostki oraz pozostały personel zatrudniony w pracowni.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności HACCP
Szpital prowadzi System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności HACCP

Skip to content