Tekst łatwy do odczytania

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli mieści  w Kuraszewie numer 48, województwo lubelskie, powiat radzyński, gmina Wohyń.

To jest budynek Szpitala

Wejście na teren Szpitala jest przez portiernię.

To jest wejście przez portiernię.

Wchodzimy przy portierni i idziemy dalej aleją parkową aż zobaczymy główny budynek Szpitala.

Widzimy na zdjęciu główny budynek szpitala

Wchodzimy do Szpitala

To jest wejście do Szpitala

To jest wejście na izbę przyjęć.

Bliżej portierni znajduje się drugi budynek Szpitala

Drugi budynek Szpitala to Oddział Terapii Uzależnień.

Zadaniem Szpitala jest leczenie pacjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Przyjęcia pacjentów odbywają się przez całą dobę w Izbie Przyjęć.

O przyjęciu pacjenta orzeka lekarz po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i po  uzyskaniu jego zgody lub zgody opiekuna ustawowego albo opiekuna faktycznego, a czasem bez  zgody pacjenta.

Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala następuje za jej pisemną zgodą.

Lekarzami w Szpitalu są lekarze psychiatrzy. Pacjentami zajmują się też psychologowie a opiekują się pielęgniarki i salowi.

Leczenie  pacjenta obejmuje:
ocenę stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie badań, leczenie dostępnymi lekami, utrwalenie poprawy zdrowia, wypis pacjenta.

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli organizowane są zajęcia w zakresie terapii zajęciowej.

To są prace wykonane przez pacjentów na terapii zajęciowej.

Pobieramy krew na różne badania. Można u nas zbadać mocz.

Mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Mamy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Zajmuje się On skargami i opiniami.

Jest od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 15.

Adres Szpitala: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Kuraszew 48
21-310 Wohyń
powiat radzyński

telefon (0-83) 353-03-63 

email: sekretariat-suchowola@o2.pl               

Skip to content