HISTORIA

Historia Suchowoli i Szpitala

Suchowola, gmina Wohyń, powiat Radzyń Podlaski.
W 1887 r. dobra w Suchowoli były własnością Natalii Kickiej. Pod koniec XIX w. Suchowolę k. Radzynia Podlaskiego zakupił od Natalii Kickiej książę Seweryn Światopełk-Czetwertyński. Rezydencję w Suchowoli wybudowano w latach 1900-1903 według projektu Franciszka Lilipopa i Karola Jankowskiego. W przypadku wiejskiej rezydencji Czetwertyńskiego w Suchowoli sięgnięto po  wzory angielskie. Nieregularna, piętrowa bryła tej budowli łączy w sobie część pałacową i jakby zameczek w postaci okrągłej baszty.

Książę Seweryn Światopełk-Czetwertyński właściciel tej rezydencji wraz z bratem Ludwikiem Rudolfem zostali zaaresztowani przez Gestapo w marcu 1941 r. i wywiezieni do obozu zagłady w Oświęcimiu. W późniejszym czasie Seweryn Czetwertyński   przewieziony został z Oświęcimia do więzienia na Zamku Lubelskim w Lublinie, skąd ponownie trafił do Oświęcimia, a stamtąd do obozu w Buchenwaldzie. Po wyzwoleniu w 1945 znalazł się w Szpitalu im. I. J. Paderewskiego w Edynburgu w Anglii, gdzie zmarł z wycieńczenia 19 czerwca 1945 r. i tam został pochowany na Cmentarzu Mount Vernon. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Suchowoli w lipcu 1944 r. ziemia została rozparcelowana wśród okolicznych chłopów, a pałac wraz z parkiem przekazany na rzecz Skarbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W 1962 roku budowlę zniszczył pożar. Ze spalonego pałacu zachował się ozdobny kominek z herbem Czetwertyńskich, jako jedyna pozostałość po dawnym obiekcie. Na tym co zachowało się po pożarze, a więc przyziemiu i części ścian pierwszej kondygnacji, postawiono nowy budynek dla służby zdrowia  z przeznaczeniem dla lecznictwa psychiatrycznego. Zakład zaczął funkcjonować
w 1965r. pod nazwą Państwowy Szpital Chorób Układu Nerwowego. W roku 1972 dobudowano piętro i rozpoczął  funkcjonowanie  drugi oddział męski. W międzyczasie Szpital zmienił swoją nazwę na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.  W 2006 roku został oddany, po adaptacji pomieszczeń,  IV Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu. W 2007 roku powstało nowe PROMORTE, a w 2012 roku adaptowano pomieszczenia magazynu TR na Księgowość.

Szpital znajduje się  dzisiaj  w granicach sołectwa Kuraszew, gmina Wohyń i jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,  działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Otoczenie budynku Szpitala jest bardzo atrakcyjne, duży park z różnorodnym drzewostanem, alejkami pozwala na wyciszenie,  kontakt z przyrodą. Park zaprojektowany był   w stylu angielskim i  obecnie wpisany jest do rejestru zabytków. W parku nadal znajdują pojedyncze okazy starodrzewia oraz kilka drzew z innych stref klimatycznych np.: tulipanowce, sosna wejmutka, platan  i inne.

Skip to content