AKTUALNOŚCI

Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL ogłasza rozpoczęcie XXIII edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/, bądź bezpośrednio pod linkiem: https://bit.ly/3p1D8TB

Apel

Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczący szczepień przeciwko Covid-19

Komunikat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Suchowoli  z dnia 03.10.2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców naszego województwa, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zakaz odwiedzin chorych we wszystkich  oddziałach  Wojewódzkiego  Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli od dnia 03 października 2021 roku do odwołania.

                                                                                               Dyrektor Andrzej Olko

Życzenia Noworoczne 2021

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku

Życzy Dyrekcja Szpitala

Wielkanoc

 

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 2020

                                         życzy Dyrekcja Szpitala

Komunikat NFZ i MZ

Komunikat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Suchowoli  z dnia 06.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zmuszeni wprowadzić zakaz odwiedzin chorych we wszystkich  oddziałach  Wojewódzkiego  Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli od dnia 06 marca 2020 roku do odwołania.

                                                                                               Dyrektor Andrzej Olko

Ogłoszenie przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Link do filmu z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska –  5 lutego 2020 roku

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

RODO

INFORMACJA O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:

             1/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

            2/ Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.

            3/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

 • z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie)
  lub
 • z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych:

                        Wojciech Mojski        e-mail: iodo-szpital-suchowola@o2.pl

            4/ dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

            5/ odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

            6/ dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat (Pacjenci) oraz przez okres zatrudnienia i 50 lat po jego zakończeniu (Pracownicy);

            7/ każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

            8/ podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

            9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

Życzy Dyrekcja Szpitala

Święto Służby Zdrowia – 18 października 2019 r.

18 października jest wspomnieniem  św. Łukasza Ewangelisty, lekarza  – patrona Służby Zdrowia. Polscy pracownicy służby zdrowia  świętują ten dzień jako patronalne Święto Służby Zdrowia.

Natomiast Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO czyli Światowej Organizacji Zdrowia.

Wszyscy Pracownicy służby zdrowia Szpitala zasługują na podziękowania za trudną codzienną pracę.

Praca lekarza, pielęgniarki i innych pracowników ma jeszcze jeden bardzo charakterystyczny rys, towarzyszenie  człowiekowi w niezwykle ważnych momentach życia.

Tradycyjnie w kościele parafialnym w Suchowoli będzie poprowadzona w tym dniu modlitwa różańcowa za pracowników Szpitala, Ośrodka Zdrowia i pozostałych  pracowników służby zdrowia,  mieszkających na terenie parafii.

Aplikacja ePortal pacjenta firmy CompuGroup Medical

Aplikacja ePortal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny system udostępniający pacjentom  e-Usługi, w szczególności elektroniczną rejestrację. Pacjent, po otrzymaniu w Oddziale swojego numeru identyfikatora, w celu zarezerwowania terminu wizyty on-line loguje się na specjalnie na ten cel utworzonej stronie WWW, gdzie po sprawdzeniu dostępnych terminów wizyt, może dokonać jej rezerwacji.

System ePortal pacjenta jest zintegrowany z systemem szpitalnym CGMCLININET, dlatego zarezerwowana przez Internet wizyta od razu staje się widoczna dla personelu Szpitala. System ePortal pacjenta w zakresie funkcji eRejestracja umożliwia pacjentowi ponadto: •Wydrukowanie dokumentu potwierdzającego rezerwację wizyty. •Otrzymanie wiadomości e-mail z informacją o dokonanej rezerwacji •Przeglądanie wizyt pacjenta •Możliwość potwierdzenia/anulowania wizyty •Przypominanie o potwierdzeniu wizyty (e-mail) •Automatyczne anulowanie wizyt niepotwierdzonych w żądanym czasie

 

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony  Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (I KP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept, mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
 • Logowanie do IKP następuje na stronie pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.”

 

Tablica Ogłoszeniowa

 

Ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia:

2018-08-13
Termin składania ofert:
2018-09-20 12:00
Treść:
Suchowola  13-08-2018r.

OGŁOSZENIE

 Oznaczenie sprawy: WSNPC.I.ZP.08.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Suchowoli,
Kuraszew 48, 21-310 Wohyń,  pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „ Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” dla potrzeb tutejszego szpitala wg SIWZ dostępnej nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub  dostępnej  na stronie internetowej:

 www.szpitalsuchowola.bip.lubelskie.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje :

Wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenia i konfiguracja serwerowni, dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z podziałem na części.
 2. Termin realizacji zamówienia 31 marca 2019 roku.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24  oraz spełniają warunki określone w art. 22  Ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki zawarte w SIWZ.
 4. Zamawiający żąda wniesienia wadium określonego w SIWZ.
 5. O wyborze ofert decydują kryteria zawarte w SIWZ na poszczególne części zamówienia.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu  20 września  2018r. godz. 12oo w sekretariacie Szpitala,  a  otwarcie ofert nastąpi 20 września 2018r.  godz.12 15 .
 7. Termin związania z ofertą – 60dni
 8. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 9. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarte są  w SIWZ.
 10. Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia  zawiera SIWZ.

11.W sprawie udzielenia zamówienia  dodatkowych informacji może udzielić Zamawiający,
pod   numerem tel./fax 083 353 03 64, oraz e-mail sekretariat-suchowola@o2.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Trubalski

RODO

INFORMACJA  O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W SUCHOWOLI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:

1/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

2/ Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.

3/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

 • z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub
 • z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski                 e-mail:  iodo-szpital-suchowola@o2.pl

Wielkanoc 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zmodernizowany parking

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. w Suchowoli odbyło się otwarcie zmodernizowanej  drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne. Przebudowa drogi była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie. Dzięki tej inwestycji  przebudowany został parking przy portierni, przed wjazdem na teren Szpitala.

 

 

To już tradycja – Boże Narodzenie 2017 r.

Przedstawione powyżej stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe wykonane zostały w ramach zajęć terapeutycznych przez pacjentów Szpitala przy pomocy instruktorów terapii zajęciowej. W trakcie wykonywania dekoracji świątecznych wykorzystano różne techniki zdobnicze przy użyciu materiałów roślinnych, artykułów florystycznych i dodatków plastycznych.

Patronalne Święto Służby Zdrowia – 18 października 2017 r.

18 października jest wspomnieniem  św. Łukasza Ewangelisty, lekarza  – patrona Służby Zdrowia.
To dzień i okazja  do podkreślenia wartości, jaką samą w sobie jest służenie drugiemu człowiekowi w jego słabościach i chorobach.
Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia  każdego dnia trudzi się, aby cierpiący doznawali ulgi czy wyzdrowienia.

W tym dniu w kościele parafialnym w Suchowoli będzie poprowadzona modlitwa różańcowa za pracowników Szpitala, Ośrodka Zdrowia i pozostałych  pracowników służby zdrowia,  mieszkających na terenie parafii.

Skip to content