KONTAKT

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Adres: Kuraszew 48
21-310 Wohyń
powiat radzyński
telefon (0-83) 353-03-63 fax (0-83) 353-03-64
email: sekretariat-suchowola@o2.pl                                        email (do księgowości): szpital-suchowola@pro.onet.pl
Strona internetowa: http://szpitalsuchowola.pl
Numer konta: 84 1160 2202 0000 0000 6017 8286 – SZPITALA    10 8046 1054 2006 0900 0198 0002 – PACJENTÓW
NIP 538-16-12-227   REGON 000291227

Instrukcja załatwiania spraw
1. Osobiście:
Budynek Szpitala – parter – Sekretariat: poniedziałek- piątek 7:30 – 15:00
Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  w sprawie skarg i wniosków: wtorek 10:00 – 13:00
2. Za pośrednictwem poczty:
3
Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
4
Telefonicznie:
5. 
Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ES) utworzonej na Elektronicznej Platformie Administracji Publicznej (ePUAP) http://www.epuap.gov.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli /SPZOZSUCHOWOLA/SkrytkaESP