Inne Informacje

Szpital dysponuje pracowniami diagnostycznymi i wykonuje diagnostykę dla chorych przebywających w Zakładzie:

 • radiologiczną (Rtg)
 • analizy laboratoryjne
 • EEG

Apteka Szpitalna
Apteka odpowiada za zaopatrywanie komórek organizacyjnych (Oddziałów) w leki, artykuły sanitarne,środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne itp., oraz za właściwe przechowywanie preparatów farmaceutycznych, ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji.

Statystyka Medyczna
Do zadań statystyki medycznej należy np.,:

 • prawidłowe prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji medycznej,
 • prawidłowe przechowywanie dokumentacji medycznej,
 • współpraca z oddziałami szpitalnymi (przyjęcia, wypisy),
 • obsługa pacjentów (wydawanie odpisów dokumentacji, zaświadczeń o pobycie, itp.),
 • wykonywanie odpisów dokumentacji medycznej,
 • przyjmowanie i archiwizowanie historii chorób, przekazanych przez oddziały po wypisaniu pacjenta ze szpitala.

Dział Żywienia
Do zadań działu należy np., :

 • organizowanie i prawidłowe prowadzenie pracy kuchni
 • planowanie jadłospisów,
 • sporządzanie zapotrzebowania żywnościowego.

Należy dodać, że Szpital prowadzi własną Kuchnię, w której przygotowywane posiłki są w pełni zbilansowane i pełnowartościowe. Diety są opracowywane i dostosowane do aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Opieka duszpasterska

 • Kaplica Szpitalna znajduje się na parterze głównego budynku  Szpitala.
 • Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania Rzymsko – katolickiego.
 • Msze święte odprawiane są  w niedziele i święta o godzinie 15.30.
 • Pacjenci Szpitala mają możliwości przyjmowania Sakramentów Świętych (Komunii, Pokuty i Namaszczenia Chorych).

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 • współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Zakład zawiera umowy na świadczenie usług diagnostycznych nie wykonywanych w placówce, a niezbędnych w procesie diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym z podmiotami zewnętrznymi.
 • współpracuje z kuratorami społecznymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi pacjentów celem zapewnienia kompleksowego leczenia.
Skip to content